About_Amdanom

Welsh Harlequin Duck Society
The Welsh Harlequin Duck Society was launched at the Royal Welsh Spring Festival on Saturday 18th May 2013 during the Welsh Federation of Poultry Clubs Spring Show.

The society has been established by Welsh Harlequin duck breeders located in Wales, who are eager to ensure that this breed will grow in interest across the whole of the UK and beyond, and therefore, enabling fellow breeders to communicate through the website.

meinir

Meinir Jones, TV presenter of S4C’s “Ffermio” officially launched the society at the Fur & Feather Pavilion. Whilst presenting the first rosette to Edward Page from the Poultry Club of Wales, Meinir Jones said, “As Ffermio’s (farming programme) presenter, and as a farmer’s daughter who keeps ducks, it is a great privilege for me to launch the bilingual website of the Welsh Harlequin Duck Society in Llanelwedd. It’s exciting that a society has been established by duck lovers to raise awareness about this rare native duck breed that has unique connections with Wales.”

We aim to work with the some regional and national shows to give ‘Best of Breed’ rosette to the best Welsh Harlequin. If your local show has a Welsh Harlequin class, please inform us! We also aim to send electronic updates twice a year.
roset cyntaf
Cymdeithas Hwyaid Harlequin Cymreig
Cafodd Cymdeithas Hwyaid Harlequin Cymreig ei lansio yng Ngŵyl Tyddyn a Gardd Frenhinol Cymru ar ddydd Sadwrn 18fed Mai, 2013 yn ystod Sioe Wanwyn Ffederasiwn Cymru gan Glwb Dofednod Cymru.

Sefydlwyd y gymdeithas gan fridwyr hwyaid Harlequin Cymreig yng Nghymru, sy’n awyddus i weld mwy yn cymryd diddordeb yn y brîd ar draws y Deyrnas Unedig a thu hwnt ac i ddod â bridwyr at ei gilydd trwy gyfrwng y wefan.

Cafodd y gymdeithas ei lansio gan Meinir Jones, cyflwynydd Ffermio ar S4C ym Mhafiliwn Ffwr a Phlu, ar faes y Sioe Fawr, Llanelwedd. Tra’n cyflwyno’r roset cyntaf i Edward Page o Glwb Dofednod Cymru, dyweodd Meinir Jones: “Fel cyflwynydd Ffermio ar S4C, ac yn ferch fferm fy hun sy’n cadw hwyaid, rwy’n hynod falch o gael lansio gwefan Cymdeithas Hwyaid Harlequin Cymreig yn Llanelwedd. Mae’n gyffrous fod cymdeithas yn cael ei sefydlu ar gyfer y brîd prin yma sydd gyda chysylltiad unigryw â Chymru.”

Ein bwriad yw cydweithio gyda rhai sioeau rhanbarthol a chenedlaethol i roi roset ‘Y gorau o’r brîd’ yn y categori Harlequin Cymreig. Os oes gan eich sioe leol gategori hwyaid Harlequin Cymreig, cofiwch adael i ni wybod! Hefyd, bwriadwn anfon cylchlythyr electroneg ddwy waith y flwyddyn.
stondin<

Advertisements