Breeders_Bridwyr

Breeders
As a society, we would be grateful if every breeder will ensure that their ducks will match the specifications stated in the British Poultry Standards booklet (Sixth edition).

If you wish to add your name to our breeders list, please let us know what you would like to appear on the website, for example: name, county, country and telephone number or email address.

Bridwyr
Fel cymdeithas, byddwn yn gwerthfawrogi os all pob bridiwr sicrhau fod nodweddion eu hwyaid yn cyfateb i’r wybodaeth a nodir yn llyfryn y British Poultry Standards (Chweched rhifyn).

Os hoffech i ni ychwanegu eich enw i’n rhestr o fridwyr, anfonwch y manylion yr hoffech i ni ei gyhoeddi ar y wefan megis: enw, sir, gwlad a rhif ffôn neu gyfeiriad ebost atom.

Wales_Cymru

Judith Barnett, Denbigh_Dinbych / 01745 540488 / judith.barnett@lineone.net

Shaneil Bashar, north Wales_gogledd Cymru / 07909882458 / Bashar2k4@hotmail.com

Camddwr Poultry, Ceredigion / 01974 251425/07875963966 / camddwrpoultry@hotmail.co.uk

Chrissy Cookson, Newtown_Y Drenewydd, Powys / 01686 650572 / christine@cookson9126.freeserve.co.uk

Judith Edel, Builth Wells_Llanfair ym Muallt, Powys / 07906914954 / mucky-ducks@hotmail.co.uk

Ben Jones, Caerdydd_Cardiff / 07967 272 606/02920 762795 / ben@hillsidefreerange.co.uk

T Llyr Jones, Abergele / 07887703247 / rhys-jones90@hotmail.co.uk

Rhys Llewelyn, Gwynedd / 07966751690 / rhysllew@yahoo.co.uk

Leyton Rideout, Ammanford_Rhydaman, Carmarthenshire_Sir Gâr /01269 594096 / educationalwood@aol.com

Katy Smith, Whitland, Carmarthenshire / 01994 241738 / ktsmith111@hotmail.co.uk
http://www.klswaterfowlandpoultry.co.uk

AJR Poultry, Sunnyside, Llanellen, Abergavenny, NP7 9HF / 01873 855580 /07713 168189

England_Lloegr
Lesley Nicholson, Clayfields Poultry, East Yorkshire / 01964 542201 / 07887552684
r.nicholson-ltd@btconnect.com

Audrey Snellgrove, Bude, Cornwall / 01288 341105 / audreysnellgrove@btinternet.com
http://www.bakesdownfarm.co.uk

David Williams, Herefordshire / 07875426089 / downtheroaddave@aol.com

Scotland_ Yr Alban

Advertisements