Join_Ymuno

Be part of our society!
The Welsh Harlequin Duck Society will be managed through this website unless otherwise stated. If you wish to join our email group, please fill in your details below. We will not charge you any fee to be a member. Our aim is to send an electronic update once a year. If you have any ideas on ways we could improve this website, then please do not hesistate to contact us.

Ymunwch gyda ni!
Caiff Cymdeithas Hwyaid Harlequin Cymreig ei gynnal drwy’r wefan hon oni bai y nodir yn wahanol. Os hoffech ymuno gyda ein grŵp ebost, rhowch eich manylion isod. Ni fyddwn ni’n codi unrhyw dâl i fod yn aelod. Bwriadwn anfon cylchlythyr electroneg unwaith y flwyddyn. Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn ni wella y wefan hon, yna cofiwch gysylltu gyda ni.

Advertisements