Shows_Sioeau

If you attend a show for the first time and if that show will follow the rules of The Poultry Club of Great Britain – remember to take coloured spiral or clip leg rings off as you could be disqualified. Only PCGB official leg rings (inclues Isle of Man, EU and 2009 BWA rings)’ will be accepted.

Cofiwch os yw’r sioe yn dilyn rheolau’r Poultry Club of Great Britain – gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu modrwyon troellog neu rai sy’n clipio i ffwrdd neu gallwch chi gael eich gwahardd. Dim ond modwryon swyddogol PCGB (sy’n cynnwys Ynys Manaw, Undeb Erwopeaidd a modrwyon 2009 BWA)’ sy’n dderbyniol.

The Royal Welsh Show 2013_Sioe Fawr Llanelwedd 2013
IMGP3002
Judith Edel’s winning duck _ yr hwyaden llwyddiannus.

Aberystwyth & Ceredigion County Show_Sioe Aberystwyth & Cheredigion 08/06/13
Aber Show 2013 011
Wyn James presenting the winning rosette to Chrissie Cookson _ yr hwyaden llwyddiannus.

Sioe Dyffryn Ogwen Show, Bethesta, Gwynedd 08/06/13
llun 1</>
Jennifer Percival’s winning duck _ yr hwyaden llwyddiannus.

Welsh Federation Spring Show_Sioe Wanwyn Ffederasiwn Cymru 18/05/13
IMGP1652
Judith Edel’s winning duck _ yr hwyaden llwyddiannus.

Advertisements